Borang Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan

Webform Reference

Pelanggan Yang Dihargai,

Majlis Bandaraya Diraja Klang (MBDK) sentiasa memastikan semua perkhidmatan yang diberikan menepati kehendak pelanggan dan berusaha memperbaiki kelemahan sebarang yang ada. MBDK amat mengalu - alukan penyertaan Tuan/Puan dalam kaji selidik penilaian kepuasan pelanggan demi meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan di MBDK.

Terima Kasih.    

A. Penyampaian Perkhidmatan

Questions Sangat Tidak Memuaskan Tidak Memuaskan Sederhana Baik Cemerlang

Terima Kasih diatas penilaian anda.
Jabatan Komunikasi Korporat 
Majlis Perbandaran Klang 
Jalan Perbandaran, 
41675 Klang 
Selangor Darul Ehsan 
Tel: 03-3375 5555/ 03-3371 6044
Faks: 03-3373 0875