Public Sector ICT Project Management (Issued on March 2018)
1 Mac 2018

Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (terbitan Mac 2018)

Lihat Dokumen >
Circular of Government Integrated Telecommunication Network Service Management [1GovNet]
1 Jan 2017

Pekeliling Pengurusan Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan [1GovNet]

Lihat Dokumen >
Public Sector Cyber ​​Security Framework (RAKKSSA)
1 Apr 2016

Rangka Kerja Keselamatan Siber Sektor Awam (RAKKSSA)

Lihat Dokumen >
Website Management of Public Sector Agency
30 Sep 2015

Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam

Lihat Dokumen >
Implementation of Public Sector Open Data (Issued on 2015)
30 Sep 2015

Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam (terbitan 2015)

Lihat Dokumen >
Guidelines for Application of Technical Approval & Monitoring of ICT Projects of Public Sector Agencies
11 Sep 2015

Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal & Pemantauan Projek ICT Agensi Sektor Awam

Lihat Dokumen >