Hak cipta Majlis Bandaraya Diraja Klang dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan   susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Majlis Bandaraya Diraja Klang kecuali dinyatakan sebaliknya.  Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Majlis Bandaraya Diraja Klang.