Jabatan

Building Department

Jabatan Bangunan

View forms >
One Stop Centre (OSC) Department

Jabatan Pusat Setempat (OSC)

View forms >
Department of Information Technology

Jabatan Teknologi Maklumat

View forms >
Department of Landscape and Recreation

Jabatan Landskap Dan Rekreasi

View forms >
Commissioner of Buildings (COB) Department

Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB)

View forms >
Department of Environmental Services

Jabatan Perkhidmatan Persekitaran

View forms >
Town and Country Planning Department

Jabatan Perancang Bandar Dan Desa

View forms >
Property Valuation And Management Department

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

View forms >
Licensing Department

Jabatan Pelesenan

View forms >
Management Services Department

Jabatan Khidmat Pengurusan

View forms >
Finance Department

Jabatan Kewangan

View forms >
Health Department

Jabatan Kesihatan

View forms >
Community Department

Jabatan Kemasyarakatan

View forms >